Transparensredovisning

Basfakta om Innerstadsassistansen AB:

För 2018 så har InnerstadsAssistansen ca 90 Anställda och växer för varje månad. Våra arbetsplatser är i hela Sverige och vi har anställda från norr till söder.

InnerstadsAssistansens information på AllaBolag.se

Kontaktinformation:

Innerstadsassistansen AB
Hisingsgatan 38 41703 Göteborg
Telefon kontor: 031-515455
Mobil: 0722-545456
Mail: info@innerstadsassistansen.se
Kontaktperson: Cas Esergren Administrationsansvarig
Verksamhetsansvarig: Nabila Abdul Fattah

InnerstadsAssistansens mål och riktning

Vi på InnerstadsAssistansen ser på hur viktigt det är för våra assistansberättigade som är både vuxna och barn, att få den personliga assistansen dom behöver och har rätt till. Assistansen som våra anställda förser dom med kan vara integritetsnära och i många fall ytterst personlig, därför ser vi att våra anställda uppfyller våra krav på god kvalitet, delaktighet, och respekt för den enskilde.

Vår affärsidé är att bedriva vård och omsorg i hemmet och många av våra anställda har en familjär relation till våra assistansberättigade för att på bästa möjliga sätt förse denne med den omsorg och assistans denne kan behöva, där även assistenterna är kunniga om individens funktionshinder och införstådda med vad som krävs för att denne ska må bra och få en levnadsduglig vardag på bästa möjliga sätt.

För att öka kvaliteten och kunskapen i den service våra anställda erbjuder till våra assistansberättigade, så satsar vi på viktiga utbildningar för våra anställda för att dom ska kunna förstå behovet hos individen men också kunna veta hur man hanterar situationer som kan uppstå, vi ser gärna att vår personal kompetensutvecklas, och att våra assistansberättigade ska kunna känna sig trygga och säkra med den assistent som jobbar för dom.

Kvalitet: InnerstadsAssistansens självdeklaration

InnerstadsAssistansens arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet.
InnerstadsAssistansen arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9

Medarbetare på InnerstadsAssistansen

Antal anställda
InnerstadsAssistansen har 80-100 anställda assistenter runtom i Sverige. Verksamheten bedrivs på ett tiotal arbetsplatser runt om i Sverige och de flesta av arbetsplatserna har personliga assistenter som har en roll som arbetsledare.

Antal chefer
På InnerstadsAssistansen finns en administrationsansvarig samt en verksamhetsansvarig. Ekonomihantering förses från extern revisionsbyrå.

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av InnerstadsAssistansen för att verka som personliga assistenter till våra assistansberättigade rekryteras främst utifrån personliga egenskaper, tidigare kompetens, i vissa fall relation till kunden då många är på en familjär basis, och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

Kollektivavtal
InnerstadsAssistansen har ett hängavtal med fackförbundet Kommunal.

Styrelseinformation
InnerstadsAssistansen AB, org.nummer: 556800-4518
Bolagsform: Aktiebolag

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte se: InnerstadsAssistansens företagsinformation på allabolag.se

För 2018 gäller följande för vår enhet:

Styrelse
Cas Esergren, Styrelseledamot.
Nabila Abdul Fattah, Suppleant.

Företagsledning
Cas Esergren, Administrationsansvarig
Nabila Abdul Fattah, Verksamhetsansvarig.

Bokslut
Här hittar du InnerstadsAssistansens årsredovisningar från 2010 och framåt. Klicka här!

Nyckeltal
Här hittar du InnerstadsAssistansens nyckeltal