Integritetspolicy Innerstadsassistansen

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Det är viktigt för oss att våra assistansberättigade och assistenter känner sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter hos oss och därför har vi uppdaterat vår integrationspolicy som går att läsa här nedan.
För att läsa mer om GDPR

För oss på Innerstadsassistansen AB är hantering av personuppgifter en stor del av vårt arbete och vi anser oss redan ha en bra och integritetsfull hantering av detta. Men du behöver givetvis känna dig trygg med att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
För att kunna anordna personlig assistans behöver vi samla in vissa personuppgifter. Det kan gälla läkarintyg, ADL bedömning, uppgifter från skola/daglig verksamhet, psykologutlåtande, handlingar från kommunen och Försäkringskassan. Vid anställning behöver vi dessa uppgifter i CV och personligt brev. Anställda behöver vi ha kontonummer, personnummer och adresser för att kunna göra löneutbetalningar.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är endast tillgängliga för den administrativa personalen hos Innerstadsassistansen AB samt hos vår ekonom på Gothia Revision AB som sköter våra löneutbetalningar. Samtliga i personalen har tecknat sekretessavtal vilket innebär att dina uppgifter inte förs vidare till obehöriga.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att lagra dem för att slutföra ärendet som uppgifterna samlades in för. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Personuppgifterna bevaras i så fall endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser.

Vem kan jag kontakta om jag har ytterligare frågor?
Du kan alltid kontakta oss på info@innerstadsassistansen.se , 031-515455 eller besöka oss på vårt kontor på Hisingsgatan 28 i Göteborg.
Du kan när som helst kontakta oss om du önskar få tillgång till de uppgifter vi har lagrat om dig eller om du anser att någon uppgift om dig är felaktig och du vill få den korrigerad. Du har även rätt att begära ut samtliga personuppgifter som vi har sparade om dig.

Rätt att få dina uppgifter raderade:

Du har en rätt att ”bli bortglömd”. Det innebär att du har rätt att få alla dina personuppgifter raderade hos oss om:

  • Personuppgifterna inte längre behövs i förhållande till ändamålet de ursprungligen samlats in för
  • Du återkallar ditt samtycke till behandling (och det inte finns orsak eller berättigat intresse till att fortsätta behandla uppgifterna)
  • Personuppgifter har behandlats på ett otillåtet sätt.

Rätt att begära information
Vill du veta om Innerstadsassistansen AB behandlar personuppgifter om dig är du välkommen att skicka en undertecknad begäran till:

Innerstadsassistansen AB
Hisingsgatan 28
417 03 Göteborg